Strona główna » Rekrutacja do Akademii Humanistycznej » Warunki/regulaminy przyjęć
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WARUNKI/REGULAMINY PRZYJĘĆ

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
Studia stacjonarne: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, studia drugiego stopnia - cztery semestry, jednolite studia magisterskie - dziesięć semestrów.

  • Wstęp na studia jest wolny. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
  • Kandydat na studia pierwszego stopnia składa dokumenty na kierunek studiów. Specjalność realizowana jest od drugiego roku studiów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Kandydat na studia drugiego stopnia wybiera specjalność w chwili składania dokumentów. Uruchomienie specjalności jest zależne od liczby kandydatów.
  • Jednolite studia magisterskie realizowane są na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą podjąć studia drugiego stopnia na dowolnie wybranej specjalności*.

* nie dotyczy specjalności nauczycielskich.

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498


Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa statut Akademii.