| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DZIEKANAT

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
  
Dr Małgorzata Gogolewska - Tośka  

Dyżur (pokój 106):

czwartek: 9.00 - 14.00

sobota: 14.45 - 16.00

 

Opiekun studentów studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe

mgr Dorota BALA
tel. (23) 692 97 18; d.bala@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek - czwartek: 8.00-16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00  /w terminach zajęć/
 

Opiekun studentów studiów drugiego stopnia kierunku politologia

mgr Marzena ŁACH
tel. (23) 692 97 19; m.lach@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek - czwartek: 8.00-16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00 /w terminach zajęć/

 

Dyrektor programu studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe:

Dr inż. Bogusław Bębenek

Dyżur (pokój 208):

czwartek: 10.00 - 13.00

sobota i niedziela (w terminach zajęć): 9.00 - 9.30


Dyrektor programu studiów kierunku politologia:

Dr Grażyna Gadomska

Dyżur (pokój 208):

czwartek: 10.00 - 12.00

niedziela: 16.30 - 17.30


Trochę historii ...

Wydział Nauk Politycznych rozpoczął funkcjonowanie w 1995 r. >>>

W kwietniu tegoż roku otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia. Dwa lata później uzyskał zgodę na uruchomienie na tym kierunku kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Na Wydziale nieprzerwanie pracowano nad dalszym rozwojem, dzięki czemu z czasem zaczął on odgrywać coraz istotniejszą rolę w środowisku politologicznym.

Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. Konstanty Adam Wojtaszczyk, który sprawował tę funkcję przez 10 kolejnych lat (1995-2005). W ciągu następnych dwóch lat funkcję tę pełnił prof. Marek Jabłonowski (2005-2007). Po nim funkcję dziekana sprawowała prof. Daria Lipińska-Nałęcz (2007-2008). Od października 2008 r. dziekanem jest politolog i niemcoznawca prof. Zbigniew Leszczyński, który pracuje w Uczelni od początku jej istnienia.

Od samego początku Wydział stale poszerzał i uatrakcyjniał swoją ofertę dydaktyczną, dostosowując ją zarówno do nowych wyzwań, związanych ze współczesnymi wymogami rynku pracy, a także oczekiwań przyszłych studentów.

Od roku akademickiego 2008/2009, na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2007 r., Wydział uruchomił na studiach pierwszego stopnia nowy kierunek: bezpieczeństwo narodowe.

W latach 2010-2013 prowadził również studia licencjackie na kierunku politologia w ramach Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Londynie.

Ofertę Wydziału uzupełniają prestiżowe seminaria doktorskie, przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.