| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYMIANA AKADEMICKA

Erasmus+ 

w roku akademickim 2017/18 

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2017/2018 istnieje możliwość wyjazdu dwóch studentów i dwóch pracowników dydaktycznych na stypendium programu  Erasmus + do n/w uczelni europejskich, z którymi  Akademia podpisała umowy dwustronne:

 I.  STUDENCI  studiów 1, 2 i 3 st.  st. – wyjazdy na 1 semestr: 

Wyjazdy studentów
W ramach programu Erasmus student może wyjechać na studia do uczelni zagranicznej  na czas trwania jednego semestru. Po powrocie z zagranicy do uczelni macierzystej zaliczane są przedmioty kursowe zdane przez studenta na uczelni przyjmującej.
Ewentualne przedłużenie pobytu studenta za granicą jest możliwe za zgodą władz obu uczelni: przyjmującej i wysyłającej.
Grant Erasmusa pokrywa część kosztów związanych z wyjazdem i z pobytem za granicą.

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku studiów jednolitych magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia.

Zgłoszenia na wyjazd są przyjmowane w Biurze Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej w terminach:

- do 1.06.2017 r. - wyjazd na semestr zimowy

- do 1.11.2017 r. - wyjazd na semestr letni

 

II.  NAUCZYCIELE AKADEMICCY -  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

Wyjazdy nauczycieli akademickich

Wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich odbywają się w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych - pobyt na uczelni przyjmującej trwa od 2 do 14 dni, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, tematyka wykładów uzgodniona wcześniej z uczelnią przyjmującą.

Zgłoszenia na wyjazd są przyjmowane w Biurze Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej w terminie do 1.03.2018 r.,  w miarę posiadanych środków  finansowych na ten cel.

 

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej udziela wszelkich informacji, pomocy w organizacji wyjazdu i przyjmuje zgłoszenia na wyjazdy stypendialne.

Zachęcamy do udziału w programie.