| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Czesne dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2019/2020 wynosi:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 Kierunek studiów 

stacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

niestacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

I, II rok studiów

III rok
studiów
 

I, II rok studiów 

III rok
studiów
 

 ADMINISTRACJA

2.000 zł

2.100 zł

3.600 zł

3.700 zł

 BEZPIECZEŃSTWO
 NARODOWE

2.000 zł

2.100 zł

3.500 zł

3.600 zł

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2.000 zł 2.100 zł 3.500 zł 3.600 zł

 HISTORIA

2.000 zł

2.100 zł

3.000 zł

3.100 zł

 PEDAGOGIKA

2.000 zł

2.100 zł

3.000 zł

3.100 zł

 POLITOLOGIA

2.000 zł

2.100 zł

3.500 zł

3.600 zł

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek studiów 

stacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

niestacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

I rok
studiów
 

II rok
studiów
 

I rok
studiów
 

II rok
studiów
 

 HISTORIA

2.000 zł

2.100 zł

3.000 zł

3.100 zł

 PEDAGOGIKA

2.000 zł

2.100 zł

3.000 zł

3.100 zł

 POLITOLOGIA

2.000 zł

2.100 zł

3.500 zł

3.600 zł

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  stacjonarne
(opłata za cały rok studiów)
niestacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

  I rok studiów

2.000 zł

3.000 zł

  II rok studiów

2.000 zł

3.000 zł

  III rok studiów

2.000 zł

3.000 zł

  IV rok studiów
2.100 zł 3.100 zł
  V rok studiów 2.100 zł 3.100 zł

Wysokość czesnego dla studentów - cudzoziemców za studia prowadzone w języku polskim wynosi: 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 Kierunek studiów 

stacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

niestacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

I, II rok studiów 

III rok
studiów
 

I, II rok studiów 

III rok
studiów
 

 ADMINISTRACJA

3.500 zł

3.600 zł

3.600 zł

3.700 zł

 BEZPIECZEŃSTWO
 NARODOWE

3.500 zł

3.600 zł

3.500 zł

3.600 zł

 HISTORIA

3.500 zł

3.600 zł

3.000 zł

3.100 zł

 PEDAGOGIKA

3.500 zł

3.600 zł

3.000 zł

3.100 zł

 POLITOLOGIA

3.500 zł

3.600 zł

3.500 zł

3.600 zł


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

   Kierunek studiów 

   stacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

niestacjonarne
(opłata za cały rok studiów)

I rok
studiów
 

II rok
studiów
 

I rok
studiów
 

II rok
studiów
 

 HISTORIA

3.500 zł

3.600 zł

3.000 zł

3.100 zł

 PEDAGOGIKA

3.500 zł

3.600 zł

3.000 zł

3.100 zł

 POLITOLOGIA

3.500 zł

3.600 zł

3.500 zł

3.600 złPEŁNA OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (sprawdź)