| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DOKUMENTY ORGANIZACYJNE


AKADEMIA HUMANISTYCZNA
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU
VISTULA
Statut Uczelni
   
Struktura organizacyjna AFiB    
Misja i strategia
    
Zasady rekrutacji
   
Regulamin potwierdzenie efektów
uczenia się
   
Regulamin studiów    
Regulamin zarządzania prawami autorskimi    
Regulamin korzystania z infrastruktury    
Zasady dyplomowania         
Programy studiów (od 2019 r.)    
System oceny studentów