Strona główna » Kierunki studiów
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KIERUNKI STUDIÓW

> administracja

> bezpieczeństwo narodowe

> finanse i rachunkowość
 
>
historia

> pedagogika

> pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

> politologia


Oferujemy studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe.

Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historii oraz w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.