Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Jeśli docierają do Was informacje, że ktoś z kolegów/koleżanek nie otrzymuje wiadomości od Uczelni, prośba o:

Jeśli obie opcje zostały sprawdzone i wiadomości wciąż nie docierają prosimy o kontakt na pr@vistula.edu.pl


W trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej Rektorzy Uczelni Vistula przedłużają formułę zajęć online do 12 maja 2020.


Online learning - Platon platform, Teams and Adobe Connect

Drodzy Studenci!
Od poniedziałku 30.03 do odwołania wszystkie zajęcia i konsultacje realizujemy on-line (przez aplikacje Microsoft Teams oraz Adobe Connect) zgodnie z planem w USOS. Udział wykładowców i studentów w zajęciach jest monitorowany i będziecie z nich rozliczani tak, jak w przypadku zajęć w tradycyjnym trybie.

Studia on-line są realizowane tak jak dotychczas.

Instrukcje do obsługi platformy Platon oraz aplikacji Teams i Adobe Connect znajdują się tutaj: Pobierz

Przypominamy, że zajęcia online i przesyłane przez wykładowców materiały są objęte prawami autorskimi – możecie z nich korzystać tylko na własny użytek (to dotyczy także utrwalania fragmentów sesji).


NAUKA ONLINE

Wiemy, że część studentów ma problem z zalogowaniem i korzystaniem z platformy PLATON – na bieżąco walczymy z tymi usterkami. W pierwszym okresie mogą być uciążliwe, za co przepraszamy, ale niebawem większość z nich zniknie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

Wszelkie pytania, problemy i wątpliwości możesz zgłaszać w Dziale Edukacji Cyfrowej:  elearning@vistula.edu.pl22 45 72 382.


Dziekanat Wydziału mieści się przy ul. Mickiewicza 36B. Parter, pokój nr 8 (naprzeciwko Kasy).

Dziekanat pracuje:

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

sobota i niedziela (w terminach zajęć): 8.00 - 14.00.

ZMIANA DWÓCH NUMERÓW KONTAKTOWYCH:

kierunek: administracja
tel. (23) 692 97 18 (Dorota Bala)


kierunek: bezpieczeństwo narodowe
tel. (23) 692 97 18 (Dorota Bala)

kierunek: pedagogika (studia II stopnia)
tel. (23) 692 97 19 (Marzena Łach)

kierunek: politologia
tel.(23) 692 97 19 (Marzena Łach)


Kontakt do sekcji studenckich poszczególnych kierunków dostępny jest na stronach podmiotowych kierunków.


Informacja dla Studentów, którzy nie zgłosili się na egzaminy lub uzyskali oceny niedostateczne >>>

Podanie o przywrócenie terminu / usprawiedliwienie nieobecności na egzaminach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca!

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD ZALICZANIA ROKU AKADEMICKIEGO ORAZ WARUNKÓW POWTARZANIA NIEZALICZONYCH PRZEDMIOTÓW I NIEZALICZONEGO ROKU STUDIÓW >>>


"Zaliczenie etapu/semestru zimowego upływa 31 marca" - informacja, dostępna w USOSie dotyczy obowiązku rozliczenia semestrów przez Dziekanat.


REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/

oraz

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/wazne-dokumenty

lub

https://vistulaedu.sharepoint.com/sites/intranet/akty/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fintranet%2Fakty%2FShared%20Documents%
2FREKTORAT%20AFiBV&FolderCTID=0x012000D50BC289B003A94789BECBBF087F7B9B&View=%7BA69E502F%2D8F00%2D4F49%2D984B%2D713074382C86%7D

 


SZANOWNI STUDENCI,

Prosimy o sprawdzenie poprawności prywatnego adresu mail w systemie USOS. Otrzymujemy informacje zwrotne o nieaktualnym adresie mail.


UMOWA W SPRAWIE WYSOKOŚCI I WARUNKÓW POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM STUDIÓW >>>

Umowa dotyczy tylko studentów I roku (licencjackie/magisterskie)


Wszelkie uwagi związane z płatnościami prosimy zgłaszać do księgowości:

Kwestura (Pułtusk):

tel. (23) 692 97 85

a.bartosiak@vistula.edu.pl


Wpłaty czesnego oraz za legitymacje studenckie są księgowane na podstawie otrzymywanych wyciągów bankowych.

Za dzień wpłaty czesnego uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.


Ze względu na reorganizację Uczelni wszelkie informacje dotyczące m.in. numeru rachunku bankowego, loginu do USOS-a, umowy o zasadach odpłatności za studia, itp. będą wysyłane na adresy mailowe studentów lub zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej (również bez logowania).

 

W przypadku problemów z logowaniem, albo generowaniem konta w USOSwebie (same problemy techniczne), należy wysłać maila na adres mailowy: ict-help@vistula.edu.pl

Adres mailowy służy tylko zgłaszaniu problemów technicznych - na pozostałe maile odpowiedzi nie będą udzielane.

Dziekanat nie generuje haseł, nie rozwiązuje problemów z logowaniem ani nie przesyła maila do pomocy technicznej!!! Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dot. logowania do USOS-a prosimy pisać na: ict-help@vistula.edu.pl