| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Każdego studenta uczęszczającego na seminarium dyplomowe obowiązuje napisanie pracy dyplomowej.


Informacje dotyczące dyplomowania można znaleźć również na stronie:

https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/obrona-pracy-dyplomowej


Instrukcja obsługi APD (Archiwum Prac Dyplomowych) https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/obrona-pracy-dyplomowej 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy - licencjacki  (kierunek: bezpieczeństwo narodowe), obowiązujące na egzaminach od czerwca 2020 r.


Archiwum Prac Dyplomowych Grupy Uczelni VISTULA

Archiwum Prac Dyplomowych jest katalogiem prac dyplomowych, pozwala na ich publikację oraz zapewnia obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy do obrony.

Na proces ten składa się:


ZASADY REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PRAKTYK

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


 

  
do góry