| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
SEMINARIA DOKTORSKIE

AKTUALNOŚCI

Z dniem 1 października 2019 r. w sprawach związanych z seminariami doktorskimi prosimy kontaktować się z p. Hanną Żurawińską (23) 692 97 23, doktoranci.pultusk@vistula.edu.pl

 

Uwaga seminarzyści!  Uczelnia umożliwia Wam opublikowanie artykułu bądź recenzji w punktowanym czasopiśmie Społeczeństwo i Polityka >>


 

PRZEWÓD DOKTORSKI "KROK PO KROKU"       (wersja w formacie .doc)

Uwaga! Zmiana wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (załącznik nr 1 przewodnika "Krok po kroku")

 

I rok II rok III rok
Filozofia - 60 godz.

Nauka o polityce  -  30 godz.

Od II semestru  uczestnik seminarium doktorskiego pracuje z promotorem nad rozprawą doktorską

Ekonomia -  60 godz.

Nauka o polityce - 30 godz.

Nauka o polityce - 30 godz.

 


Zarządzenie Rektora nr 1/2018 w sprawie opłat związanych z organizacją seminariów doktorskich

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA SEMINARIA DOKTORSKIE

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJACE WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z NAUK O POLITYCE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z EKONOMII

ZAGADNIENIA Z FILOZOFII

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO


Seminaria doktorskie prowadzą:

Tytuł naukowy 

Imię i nazwisko

 Specjalności

prof. dr hab. Adam Koseski badania nad Polonią na Wschodzie, stosunki międzynarodowe, transformacja ustrojowa Europy Środkowo-Wschodniej
 dr hab., prof. AH  Zbigniew Leszczyński  najnowsza historia Niemiec, polityczne problemy współczesnego świata, stosunki międzynarodowe
dr hab. Tomasz Nałęcz najnowsza historia powszechna i Polski
prof. dr hab. Stefan Opara filozofia społeczna, filozofia współczesna, teoria polityki
dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa historia myśli społecznej i politycznej, socjologia polityczna, socjologia ogólna, ruchy społeczne, współczesne teorie rozwoju społecznego, problemy etniczno-narodowe, zmiany społeczne i polityczne
dr hab. Zbigniew Romek myśl społeczna i polityczna XX-XXI wieku
dr hab. Stanisław Stępka badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku, najnowsza historia społeczno-polityczna Polski


Dyplomy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce otrzymali:

Lp.

Imię i nazwisko doktoranta

Temat rozprawy doktorskiej

Promotor

Rok obrony rozprawy doktorskiej

1.

Robert Leszek Moczulski

Geopolityka. Dzieje myśli i stan obecny dyscypliny

prof. dr hab. Bronisław Geremek

2005

2.

Radosław Dominik Walczak

Partie polityczne w województwie ciechanowskim i ich działalność

prof. dr hab. Adam Koseski

2005

3.

Stanisław Sławomir Faliński

Poglądy społeczno-ekonomiczne Związku Ludowo-Narodowego

dr hab. Zbigniew Leszczyński

2006

 4.

Waldemar Marcin Tomaszewski

Kompromis polityczny w procesie stanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

2006

 5.

Piotr Wawrzyk 

Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

2006

 6.

Dariusz Rafał Faszcza

Działalność wojskowa i polityczna Kazimierza Bąbińskiego (1914 - 1970)

prof. dr hab. Adam Koseski

2007

 7.

Danuta Gibas - Krzak

Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku (uwarunkowania - przebieg - konsekwencje)

prof. dr hab. Adam Koseski

2007

 8.

Marcin Skinder

Transformacja szkolnictwa wyższego w Polsce 1990 - 2005 (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego)

prof. dr hab. Adam Koseski

2007

 9.

Andrzej Gąsowski

Uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Południowej Afryki

dr hab. Wojciech Jakubowski

2008

 10.

Andrzej Bolesław Kwiatkowski

Wzorce osobowe działaczy społeczno-politycznych

prof. dr hab. Mirosław Karwat

2008

 11.

Filip Pierzchalski

Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej i holistycznej

prof. dr hab. Mirosław Karwat

2008

 12.

Andrzej Zdzisław Paradowski

Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa ZSRR i Federacji Rosyjskiej

prof. dr hab. Adam Koseski

2009

 13.

Bogusław Rogalski  

Główne problemy i rezultaty polskiego uczestnictwa w Parlamencie Europejskim w latach 2004 - 2006

prof. dr hab. Jan Sobczak

2009

 14.

Piotr Swacha

Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945 - 1947)

dr hab. Stanisław Stępka

2009

 15.

Adam Wacław Puławski

Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941 - 1942)

dr hab. Andrzej Żbikowski

2009

 16.

Mateusz Jerzy Bogdanowicz

The Political Significance of Canada and the Evolution of Her Role Within the American Strategy during World War II

prof. dr hab. Krzysztof Michałek

2009

 17.

 

Renata Dorota Korneluk

Działalność społeczna wybranych organizacji pozarządowych na rzecz opieki zdrowotnej jako przejaw funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

dr hab. Tadeusz Klementewicz

2010

18.

 

Krzysztof Piotr Garczewski

Wysiedlenie Niemców z Polski jako problem polityki historycznej w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1998 - 2010

dr hab. Zbigniew Leszczyński - prof. AH

2010

 19.

Andrzej Lasota

Manipulacja informacją w Internecie

dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

2010

 20.

Marek Adam Brylew

Stabilizowanie sytuacji społeczno-politycznej w Iraku. Lata 2003-2005

dr hab. Alfred Lutrzykowski

2010

 21.

Jarosław Cymerski

Uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w NATO i Unii Europejskiej a zagrożenie terroryzmem

dr hab. Kuba Jałoszyński

2011

 22.

Marek Kadecki

Ratownictwo medyczne w polityce bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce

prof. dr hab. Jerzy Konieczny

2011

 23.

 Denny Deinlewei Babor

 Nigeria and the United States, Transplantation of American Political, Social and Economic Models onto Nigerian Soil, Success and Failures

 dr hab. Piotr Ostaszewski

2011

 24.

Marek Leszek Górka

 Wybory parlamentarne w Polsce w 2007 roku. Uwarunkowania, przebieg i konsekwencje polityczne

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński

 2011

 25.

Israel Olu Olorunlogbon - Wise

The United States Policy Toward the Conflict in Kosovo; the Bill Clinton Administration and the NATO Military Intervention

 dr hab. Piotr Ostaszewski

 2011

26.

Stanisław Gorący

Społeczne kampanie mobilizacyjne w krajach Azji Południowo-Wschodniej - studium porównawcze

dr hab. Paweł Gieorgica

2011

27.

Krzysztof Kamil Gawkowski

Prawo wyborcze do samorządu terytorialnego w III RP na tle europejskim

dr hab. Leszek Moczulski

2011

28.

Konrad Patrycjusz Koc

System władzy publicznej w powiecie (na przykładzie powiatu bełchatowskiego w latach 1999 - 2006)

dr hab. Alfred Lutrzykowski

2011

29.

Vadym Zheltovskyy

Iraq Issue in the Rhetoric of George W. Bush (Pre-War and War Periods, 2001 - 2008)

prof. Arkadiusz Żukowski

2011

30.

Wojciech Bartłomiej Szewko

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Unii Europejskiej

dr hab. Marek Ilnicki

2011

31.

Monika Szczepankowska

Kształtowanie lokalnych scen politycznych w świetle wyborów samorządowych w Polsce (1990-2010)

prof. dr hab. Jan Sobczak

2012

32.

Maria Izabela Giryn

Kampanie prezydenckie w latach 2005 i 2010 w życiu politycznym Polski

prof. dr hab. Adam Koseski

2012

33.

Rafał Jerzy Kirzyński

Ewolucja roli Parlamentu Europejskiego w latach 1979-2009

prof. dr hab. Adam Koseski

2012

34.

Edyta Krystyna Kackiewicz

Wpływ realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 na rozwój jednostek administracji centralnej w Polsce

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

2012

35.

Jakub Krzysztof Majewski

Polityka transportowa Polski w latach 1989-2009

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH

2012

36.

Ryszard Piotr Warda

Rola potęgi morskiej w polityce zagranicznej ZSRR w latach 1946-1989

dr hab. Marek Ilnicki

2012

37.

Krzysztof Ireneusz Masiul

Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej wobec zagrożenia terroryzmem

dr hab. Kuba Jałoszyński

2012

38.

Artur Robert Wypych

Polityczne i wojskowe aspekty interwencji radzieckiej w Afganistanie w latach 1979-1989

prof. dr hab. Jan Sobczak

2012

39.

Radosław Jan Szewczak

Ugrupowanie lewicowe na polskiej scenie politycznej w okresie transformacji ustrojowej (1989-2007)

prof. dr hab. Jan Sobczak

2012

40.

Katarzyna Agata Zbrojkiewicz-Zamęcka

Polityka regionalna Polski w latach 1999-2010

dr hab. Wojciech Jakubowski

2012

41.

Larysa Zhuk

Rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie na tle rozwiązań europejskich (1991-2011 r.)

dr hab. Jacek Wojnicki

2012

42.

Viorica Palamarciuc

Myth and Politics in Consumption Based Society

dr hab. Bronisław Treger

2012

43.

Mariusz Aleksander Włodarczyk

Kościół katolicki w Polsce wobec zagrożenia wojennego w 1939 r.

dr hab. Wojciech Jakubowski

2012

44.

Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek

Kształtowanie systemu partyjnego Republiki Estonii (1991-2007)

dr hab. Jacek Wojnicki

2012

45.

Katarzyna Kochaniak

Public relations w działalności polskich związków sportowych (na przykładzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej)

prof. dr hab. Adam Koseski

2012

46.

Maciej Józef Duda

Uwarunkowania polityczne współpracy gospodarczej Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w latach 1991-2011

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH

2012

47.

Dagmara Teresa Lasocka

Kim Dae Jung (1924-2009).  Biografia polityczna

prof. dr hab. Adam Koseski

2013

48.

Sławomir Jacek Koczywąs

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec postradzieckich państw Azji Środkowej

dr hab. Marek Ilnicki

2013

49.

Marek Ireneusz Paszkowski

Przeobrażenia kadry zawodowej Wojska Polskiego w latach 1989-2009

dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz

2013

50.

Iurii Strilchuk

Procesy wyborcze i kształtowanie się systemu politycznego Ukrainy w latach 1991-2010

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński

2013

51.

Sławomir Aleksander Dawidowski

Francisco Franco. Pragmatyczny autorytaryzm

dr hab. Tadeusz Klementewicz

2013

52.

Jacek Franciszek Smolarek

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek Ilnicki

2013

53.

Katarzyna Wiktoria Skierska - Pięta

Życie społeczno-polityczne w powiecie łowickim w latach 1945 - 1975

dr hab. Stanisław Stępka

2013

54.

Marcin Siedlecki 

Podziały socjopolityczne w województwie podlaskim

dr hab. Jerzy Bartkowski

2013

55.

Katarzyna Karolska

Zarządzanie kryzysowe w województwie warmińsko-mazurskim. Organizacja i funkcjonowanie w latach 2007 - 2012

dr hab. Jacek Wojnicki

2013

 Dyplomy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce otrzymali:

56.

Agnieszka Wójcicka

Port lotniczy jako obiekt zagrożenia terrorystycznego

prof. dr hab. Tadeusz Panecki

2013

57.

Michał Lenart

Rola Planu Balcerowicza w transformacji ustrojowej Polski

dr hab. Wiesław Rehan

2013

58.

Renata Krystyna Juszkiewicz-Ciechońska

Korporatywizm w polityce ekonomicznej Federacji Rosyjskiej

dr hab. Bronisław Treger

2014

59.

Robert Marian Soszyński

Obwód Kaliningradzki w polityce energetycznej Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek Ilnicki

2014 

60.

Joanna Kacperska

Organizacja i funkcjonowanie władz samorządowych w Płocku

dr hab. Jacek Wojnicki

2014

61.

Monika Kocięcka

Restytucja samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej - koncepcje i realizacja

dr hab. Jacek Wojnicki

2014

62.

Mariusz Janusz Słoma

Polityka bezpieczeństwa informacji w III RP

dr hab. Zenon Trejnis

2014

63.

Robert Leonowicz

Problem nielegalnej imigracji w działalności Straży Granicznej RP (2008-2012)

dr hab. Marek Ilnicki

2014

64.

Bohdan Fedirko

Международные детерминанты внешней политики Грузии (1991- 2013)

prof. dr hab. Tadeusz Panecki

2014

65.

Piotr Krzysztof Zuzankiewicz

Elita władzy politycznej Republiki Tatarstan

prof. dr hab. Tadeusz Bodio

2014

66.

Maciej Rafał Huczko

Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie intifad (1987 - 2005)

prof. dr hab. Longin Pastusiak

2014

67.

Małgorzata Maria Żmigrodzka

Lotnictwo cywilne w polityce Federacji Rosyjskiej w latach 1991 - 2012

dr hab. Marek Ilnicki

2014

68.

Krzysztof Kalata

System partyjny Federacji Rosyjskiej (1993 - 2011)

prof. dr hab. Adam Koseski

2014

69.

Katarzyna Tamara Rud

Problemy integracji z Unią Europejską w polityce Turcji

dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski, promotor pomocniczy: dr Dariusz Faszcza

2014

70.

Iwona Joanna Strzeżek

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004 - 2012

dr hab. Marek Ilnicki

2014

71.

Krystian Jerzy Dzimira

Offset jako narzędzie polityki USA wobec Polski w latach 1989-2013

dr hab. Marek Ilnicki

2015

72.

Bogdan Robert Arkita

Konflikt serbsko-chorwacki jako czynnik destrukcyjny państwa jugosłowiańskiego

dr hab. Jacek Wojnicki

2015

73.

Marek Juchnicki

Rola Parlamentu Europejskiego w stanowieniu polityki energetycznej Unii Europejskiej

dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski

2015

74.

Katarzyna Grosicka

Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji w Straży Granicznej RP w latach 2004-2012

dr hab. Marek Ilnicki, promotor pomocniczy: dr Mirosław Marciniak

2015

75.

Łukasz Artur Nowakowski

Polityka energetyczna Ukrainy w latach 1991-2013

dr hab. Marek Ilnicki, promotor pomocniczy: dr Mirosław Marciniak

2015

76.

Agnieszka Noga-Dąbrowska

Modele kompetencji komunikacyjnej w kampaniach wyborczych w Polsce w latach 2005 - 2007 

ks. dr hab. Michał Drożdż

2015

77.

Katarzyna Monika Jędruszczak

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w polityce regionalnej UE

prof. dr hab. Adam Koseski

2015

78.

Anna Małgorzata Kwiatkowska-Drożdż

Polityczne aspekty niemieckiej transformacji energetycznej w latach 1990-2013

prof. dr hab. Adam Koseski
promotor pomocniczy: dr Krzysztof Garczewski

2016

79.

Marzenna Maria Miłek

Wizja społeczeństwa informacyjnego w Polsce w polityce partii parlamentarnych 1991-2012

dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski

2016

80.

Daniel Maksymilian Gorgosz

Media masowe w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2012

dr hab. Marek Ilnicki
promotor pomocniczy: dr Dariusz Ostrowski

2016

81.

Rafał Paweł Kieszek

Bataliony Robocze Żołnierzy-Górników w Polsce w latach 1949-1959 - aspekty polityczne

prof. dr hab. Adam Koseski

promotor pomocniczy: dr Krzysztof Garczewski

2016

82.

Joanna Anna Gołębiewska-Kokoszka

Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin powiatu węgrowskiego

dr hab. Wiesław Rehan

2016

83.

Krzysztof Józef Żyndul

Orientacja euroazjatycka w polityce Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek Ilnicki

promotor pomocniczy: dr Dariusz Faszcza

2016

84.

Przemysław Zarzycki

Ochrona wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej jako element polityki bezpieczeństwa

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

2016

85.

Michał Kochanowski

Uwarunkowania funkcjonowania samorządów powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998-2010

dr hab. Wiesław Rehan

2016

86.

Justyna Katarzyna Kalota

Wpływ liberalizmu na politykę Federacji Rosyjskiej

prof. dr hab. Stefan Opara
promotor pomocniczy: dr Ryszard Warda

2016

87.

Kamila Renata Krajewska

Obchody 300-lecia prasy polskiej jako element polityki historycznej PRL

dr hab. Stanisław Stępka
promotor pomocniczy: dr Piotr Swacha

2016

88.

Jarosław Miłowski

Arktyka w polityce bezpieczeństwa Królestwa Danii po drugiej wojnie światowej

dr hab. Marek Ilnicki

2016

89.

Ewelina Siuta

Wpływ Meksyku na bezpieczeństwo regionalne w Ameryce Środkowej

dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski,
promotor pomocniczy: dr Igor Protasowicki

2016  

90.

Wojciech Olsztyn

Przestępczość zorganizowana jako problem polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
promotor pomocniczy: dr Jarosław Struniawski

2017

91.

Jan Wojciech Łapuszewski

Pamięć zbiorowa i spory o przeszłość w kampaniach prezydenckich II RP

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński

2017

92.

Waldemar Artur Podel

Samorząd gminny w strukturze politycznej III RP na przykładzie Płocka

dr hab. Jacek Zieliński promotor pomocniczy: dr Andrzej Kansy

2017

93.

Piotr Leszek Czech

Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cywilnego transportu lotniczego w latach 1986-2014

dr hab. inż. Tadeusz Compa
promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kwasiborska

2017

94.

Wiktor Jerzy Kurpiel

Siły Zbrojne w polityce wewnętrznej Rosji w latach 1991-2015

dr hab. Marek Ilnicki

2017

95.

Dariusz Andrzej Wypych

Samorząd miasta Pabianic w okresie transformacji ustrojowej (1990-2012)

prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski

2017

96.

Dawid Jerzy Piekarz

Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2014

dr hab. Bogusław Jagusiak
promotor pomocniczy:
dr Radosław Żmigrodzki

2017

97.

Marlena Ewa Krohn

Arktyka w polityce Federacji Rosyjskiej

dr hab. Marek Ilnicki
promotor pomocniczy:
dr Ryszard Warda

2017

98.

Bogusław Marek Jagiełło

Zagrożenie bezpieczeństwa Warszawy terroryzmem na początku XXI wieku

prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
promotor pomocniczy: dr Tomasz Siemianowski

2017

99.

Aneta Kowalewska

Funkcjonowanie władzy lokalnej w powiecie wyszkowskim po 1989 r. Analiza socjologiczno- politologiczna.

prof. dr hab. Mirosław Chałubiński

2017

100.

Grażyna Szczesna

Pozycja ustrojowa organu wykonawczego gminy w III RP

prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski

2017

101.

Jarosław Maciej Duszewski

Cywilny transport lotniczy w polityce Unii Europejskiej

promotor: dr hab. inż. Tadeusz Compa
promotor pomocniczy: dr Radosław Żmigrodzki

2017

102.

Rafał Płoski

Polityka państwa wobec spółdzielczości rolniczej w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej

promotor: prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz

2018

103.

Leszek Robert Kurnicki

Polityka energetyczna Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej

promotor: dr hab. Ireneusz Kraś
promotor pomocniczy: dr Radosław Kubicki

2018

104.

Daniel Stanisław Więzik

Polityka Federacji Rosyjskiej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w latach 1993-2014

prof. dr hab. Stefan Opara

2018

105.

Artur Radwan

Polityka transportowa Federacji Rosyjskiej na kierunku Europa-Azja w XXI wieku

promotor: dr hab. Ireneusz Kraś
promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kwasiborska

2018

106.

Mieczysław Grodzki

Rola samorządu zawodowego w kształtowaniu polityki regionalnej w latach 2004-2015 (na przykładzie województwa mazowieckiego)

prof. dr hab. Adam Koseski

2018

107.

Przemysław Piotr Gajos

Polityczno-militarny wymiar zaangażowania Sił Zbrojnych RP w operację stabilizacyjną
w Iraku (2003-2008)

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

2018

108.

Katarzyna Agnieszka Niezgoda-Walczak

Przemiany kultury politycznej w Federacji Rosyjskiej

dr hab. Ewa Maria Marciniak
promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

2018

109.

Piotr Andrzej Błazeusz

Polityczno-militarne aspekty wykorzystania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w międzynarodowych działaniach stabilizacyjnych w Afganistanie w latach 2001-2014

dr hab. Dariusz Kozerawski

2018

110.

Anna Katarzyna Wawryniuk

Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Republiki Turcji

dr hab. Ireneusz Kraś promotor pomocniczy: dr Adrian Mitręga

2018

111.

Sylwia Winiarska

Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku na tle państw Grupy Wyszehradzkiej

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski
promotor pomocniczy:
dr Irena Kurasz

2018

112.

Paweł Jasiński

Problemy polityczne i społeczno-gospodarcze ludności żydowskiej w Płocku (1918-1939)

prof. dr hab. Adam Koseski
promotor pomocniczy:
dr Mariusz Paździor

2019

113.

Dariusz Wojciech Kalinowski

Polityka morska Ukrainy w latach 1991-2014

dr hab. Marek Ilnicki

2019

114.

Sergiy Taran

Relations between the Regions and the Central Government in Ukraine: History and Perspectives
(„Relacje między regionami a rządem centralnym na Ukrainie: historia i perspektywy”)

prof. dr hab. Adam Koseski
promotor pomocniczy:dr Vadym Zheltovskyy

2019

115.

Iwona Rosińska

Polityka przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 2004-2016

dr hab. Piotr Solarz

2019

116.

Grzegorz Konopko

Rola misji i operacji pokojowych ONZ i UE w kształtowaniu państwowości oraz bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga

dr hab. Włodzimierz Fehler
promotor pomocniczy: dr Mariusz Kuryłowicz

2019

117.

Katarzyna Puławska

Policja Polska w procesie zwalczania handlu ludźmi w III RP

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

2019

118.

Bartosz Adam Czernicki

Polsko-niemiecka współpraca policyjna (1989-2019)

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

promotor pomocniczy: dr Marcin Bielewicz

2019

119.

Tomasz Jerzy Hoffmann

Polityka innowacyjna w Polsce w latach 2005-2016

dr hab. Kinga Machowicz

2019

  Dyplomy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji otrzymali:

120.

Krzysztof Mikołaj Zyska

Polityczno-militarne i prawne uwarunkowania ochrony lotnictwa cywilnego RP przed zagrożeniami terrorystycznymi

dr hab. inż. Tadeusz Compa
promotor pomocniczy: dr Radosław Kubicki

2019  

121.

Robert Wojciech Stępień

Nacjonalizm rosyjski w polityce Federacji Rosyjskiej 

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. AH promotor pomocniczy: dr Krzysztof Garczewski

2019  

122.

Vyacheslav Dihanov

Czynniki hamujące transformację  polityczną w Rosji (1991-2018)

dr hab. Marek Ilnicki

2019

123.

Jozef Polacko

Pionowa i pozioma struktura systemu politycznego

dr hab. Tomasz Słomka

2019

124.

Katarzyna Joanna Matysek

Dobór i profesjonalizacja kadr Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa w systemie polityki bezpieczeństwa państwa


prof. dr hab. Kuba  Jałoszyński
promotor pomocniczy:  dr Jarosław Cymerski

2019 

125.

Tomasz Harackiewicz

Polityka innowacyjna Federacji Rosyjskiej

dr hab. Kinga Machowicz
promotor pomocniczy: dr Mirosław Marciniak

2019

126.

Łukasz Szwed

Udział polskiego kontyngentu wojskowo-cywilnego w międzynarodowych działaniach w Afganistanie. Aspekty polityczne i militarne.

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski
promotor pomocniczy: dr Przemysław Gajos

2019

127.

Paweł Piotr Wilk

Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie w polityce ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak
promotor pomocniczy: dr Arnold Warchał

2019

128.

  Goergii Dykhanov "Политика создания и развития особых экономических зон в Российской Федерации " („Polityka tworzenia i rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej”)   

prof. dr hab. Adam Koseski

2019

129.

Ireneusz Grzegorz Tomczak

Rozwój myśli technicznej w polityce gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2000-2018

dr hab. Kinga Machowicz

2019

 

promotor pomocniczy: dr Marcin Bielewicz