Strona główna » O Akademii Humanistycznej
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
O AKADEMII HUMANISTYCZNEJ

   Wielkie dzieła często rodzą się z marzeń. O tym, że tak zrodziła się idea Wyższej Szkoły Humanistycznej - prężnie działającego i kształcącego na najwyższym poziomie ośrodka akademickiego w małym mieście - mówi wielu spośród jej założycieli. Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "ATENA", organ założycielski WSH, przystępując przed kilkunastu laty do urzeczywistnienia tej idei urealniło szanse wielu młodych ludzi na studia akademickie.

    Historia WSH zaczyna się 14 lipca 1994 r. Wówczas Minister Edukacji Narodowej wpisał WSH do rejestru wyższych uczelni. Wtedy Uczelnia otrzymała zezwolenie na prowadzenie, na poziomie licencjackim, następujących kierunków studiów: filologia polska, historia, pedagogika. Rok później (28 kwietnia 1995 r.) Minister Edukacji Narodowej udzielił Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku zezwolenia na otwarcie kolejnych kierunków: administracja, politologia, ochrona środowiska. 30 września 1996 r. Minister Edukacji Narodowej uchwałą Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 1996 r. nadał pułtuskiej Uczelni uprawnienia magisterskie. Wysoki poziom edukacji w WSH i praca, jaką w kształcenie młodych ludzi wkładają wszyscy jej wykładowcy oraz sami studenci, zaowocowały 26 marca 2001 r., kiedy to Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przyznała Wydziałowi Historycznemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

    22 kwietnia 2002 r. podobne uprawnienia otrzymał Wydział Nauk Politycznych. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 17 listopada 2003 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora uzyskała kolejne uprawnienia: tym razem do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja. 2 lipca 2004 r. Minister Edukacji zdecydował bowiem o przyznaniu WSH uprawnień do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku socjologia.

    Od 18 marca 2002 r. WSH nosi zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka światowej sławy, współtwórcy pułtuskiej Uczelni i Jej wieloletniego wykładowcy.

    O tym, że Uczelnia była spełnieniem marzeń, powiedzą dziś również rzesze ponad czterdziestu czterech tysięcy absolwentów, którzy opuścili jej mury zdobywszy wiedzę pod kierownictwem ponad tysiąca nauczycieli akademickich, wybitnych postaci świata nauki.

    Wszystko to WSH osiągnęła w ciągu zaledwie jednej dekady. W tym czasie Uczelnia zyskała własną bazę dydaktyczną, której wspaniałym elementem jest Biblioteka Główna, nosząca imię Andrzeja Bartnickiego, pierwszego Rektora WSH.

    Z dniem 1 października 2006 r. WSH nadano nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

    W ciągu kilkunastu lat wytrwałej i efektywnej pracy Uczelnia zdobyła wysoką pozycję oraz wielkie uznanie za wkład w polski dorobek edukacyjny.  

STATUT UCZELNI >>>