Strona główna » Sprawy studenckie
| A A A
polski english руссҝий
--Regulamin Studiów
--Regulamin Opłat
-- Organizacje studenckie AH
-- Zajęcia z technologii informacyjnej
 
SPRAWY STUDENCKIE

Ustawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/

oraz

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/wazne-dokumenty

lub

https://vistulaedu.sharepoint.com/sites/intranet/akty/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fintranet%2Fakty%2FShared%20Documents%
2FREKTORAT%20AFiBV&FolderCTID=0x012000D50BC289B003A94789BECBBF087F7B9B&View=%7BA69E502F%2D8F00%2D4F49%2D984B%2D713074382C86%7D

 


Skład Samorządu Studentów w Pułtusku>>>


INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD ZALICZANIA ROKU AKADEMICKIEGO ORAZ WARUNKÓW POWTARZANIA NIEZALICZONYCH PRZEDMIOTÓW I NIEZALICZONEGO ROKU STUDIÓW >>>

 

Zarządzenia Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula


Zarządzenia Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2019/2020

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2018/2019

Wysokość czesnego za cały okres studiów dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2017/2018