Strona główna » Pomoc materialna
| A A A
polski english руссҝий
Regulamin
Kredyty studenckie
Stypendia ministra
Stypendia dla cudzoziemców
 
POMOC MATERIALNA

Biuro Pomocy Materialnej
Wydział Humanistyczny w Pułtusku
(dawna Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)

1. Biuro Pomocy Materialnej (kontakt, dyżury) → 
2. Dostęp do systemu USOSweb

3. Informacja o zmianach organizacyjnych
4.
Terminarz stypendialny dla Filii w Pułtusku → 

mgr Krzysztof Łukawski
ul. Mickiewicza 36 B, pok. 310, III piętro

e-mail: stypendia@ah.edu.pl; tel.: 23 692 97 21

Dyżury
czwartki godz. 10:00-14:00
 

 podczas zjazdów: NIEDZIELA

w przerwach zajęć od godz. 9:30

oraz w godz. 14:45-16:45


Proponuję nie zostawiać spraw na ostatnią chwilę i zachęcam do wcześniejszego kontaktu z Biurem Pomocy Materialnej.

K. Łukawski


Aktualne informacje
na stronie internetowej Grupy Uczelni Vistula
(regulaminy, informatory, kryteria przyznawania świadczeń, przewodnik USOS, itd.)

(------------------- link
 -------------------)
 TERMINARZ STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW FILII W PUŁTUSKU

Wnioski o stypendia można składać w następujących terminach:

STYPENDIUM SOCJALNE oraz SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - do 31.10.2019
Po tym terminie – do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony
w miesiącu, w którym został złożony.

ZAPOMOGA - do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony
w miesiącu, w którym został złożony.

STYPENDIUM REKTORA - w semestrze zimowym do 20.10.2019
W semestrze letnim od 01.02.2020 do 10.03.2020

 Dostęp do systemu USOSweb studenci AH otrzymają
2 października 2019 r.

Login i hasło przesyłane będą na adresy e-mail* studentów (podane w formularzu rekrutacyjnym).


*Proszę sprawdzić skrzynkę e-mail (również spam).

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości z dostępem do USOSweb należy:

1. sprawdzić na swoim koncie w CAMBRIDGE
     a. czy wpisany jest adres e-mail studenta
     b. czy podany adres e-mail jest poprawny

2. jeśli adres jest niepoprawny lub nie został podany:
     a. skontaktować się z dziekanatem
                 lub
     b. skontaktować sie z: Helpdesk techniczny USOSweb
        
ict-help@vistula.edu.plZMIANY ORGANIZACYJNE

Szanowni Państwo,

w związku z dołączeniem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora do Grupy Uczelni Vistula nastąpi szereg zmian w funkcjonowaniu systemu pomocy materialnej dla studentów.

1. Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązywać będą regulaminy i zarządzenia Grupy Uczelni Vistula

2. Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

3. Wnioski złożone online należy wydrukować, podpisać i złożyć Biurze Pomocy Materialnej wraz z wymaganą dokumentacją:
– osobiście w godzinach pracy Biura Pomocy Materialnej
– do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Biura Pomocy Materialnej (Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, pok. 310, III piętro)
– listem poleconym na adres Uczelni z dopiskiem: Stypendium