Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY » kierunek: administracja
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KIERUNEK: ADMINISTRACJA

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

Dr Małgorzata Gogolewska - Tośka

Dyżur (pokój 106):

czwartek: 9.00 - 14.00

sobota: 14.45 - 16.00


Opiekun studentów:

mgr Dorota BALA

tel. (23) 692 97 18; d.bala@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00  /w terminach zajęć/

 

Dyrektor programu studiów kierunku administracja:

Dr Roman Biskupski

Dyżur (pokój 206):

czwartek: 10.00 - 12.00


REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/

oraz

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/wazne-dokumenty

lub

https://vistulaedu.sharepoint.com/sites/intranet/akty/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fintranet%2Fakty%2FShared%
20Documents%2FREKTORAT%20AFiBV&FolderCTID=
0x012000D50BC289B003A94789BECBBF087F7B9B&View=%7BA69E502F%2D8F00%
2D4F49%2D984B%2D713074382C86%7D


Szczegółowe plany zajęć w semestrze letnim (plany mogą ulec zmianie).

I rok studiów >>>

II rok studiów >>>

III rok studiów >>>

Harmonogram zajęć seminarium dyplomowego >>>


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 640/2017 z dnia
23 listopada 2017 r. w sprawie
oceny programowej na kierunku administracja
  wydało OCENĘ POZYTYWNĄ.
Kierunek studiów administracja uzyskał kolejną akredytację PKA
na 6 lat.     


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 53/ 2012 z 23.02.2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku administracja  wydało ocenę pozytywną.