Strona główna » WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY » kierunek: pedagogika / pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KIERUNEK: PEDAGOGIKA / PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Opiekun studentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich:

mgr Dorota ŻEBROWSKA, tel. (23) 692 97 26; d.zebrowska@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek, czwartek, piątek: 8.00-16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00  /w terminach zajęć/
 

Opiekun studentów studiów drugiego stopnia

mgr Marzena ŁACH, tel. (23) 692 97 19; m.lach@vistula.edu.pl

Godziny pracy:
wtorek - czwartek: 8.00-16.00
sobota - niedziela: 8.00 - 14.00 /w terminach zajęć/

 

REGULAMIN STUDIÓW, opłaty pobierane od studentów, itp. obowiązujące od 1 października oraz wszelkie akty prawne wydawane przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula dostępne są na stronie

https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/

oraz

https://www.vistula.edu.pl/o-nas/wazne-dokumenty

lub

https://vistulaedu.sharepoint.com/sites/intranet/akty/SitePages/Strona%20g%C5%82%C3%B3wna.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fintranet%2Fakty%2FShared%
20Documents%2FREKTORAT%20AFiBV&FolderCTID=
0x012000D50BC289B003A94789BECBBF087F7B9B&View=%7BA69E502F%2D8F00%
2D4F49%2D984B%2D713074382C86%7D


Szczegółowe plany zajęć  - semestr letni 2019/2020 (aktualizacja 26.02.2020):

I rok studiów I stopnia >>>

I rok jednolitych studiów magisterskich >>>

II rok studiów I stopnia >>>

III rok studiów I stopnia:

specjalność:


I rok studiów II stopnia >>> 

II rok studiów II stopnia 

specjalność:


Z przyjemnością informujemy,
że Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
daje możliwość uruchomienia studiów drugiego stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, na które serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 6 sierpnia 2019 roku zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2019, poz.1498), w którym przywrócono możliwość otworzenia studiów drugiego stopnia (2-letnich magisterskich) w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III dla absolwentów studiów I stopnia w tym samym zakresie.

Zatem osoby ubiegające się o przyjęcie na studia jednolite, kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które miały rozpocząć studia na IV roku zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, kierunek pedagogika  w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001498


Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 709/2014 z 23.10.2014 r. wydała ocenę POZYTYWNĄ w sprawie kształcenia na kierunku "pedagogika" prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.


ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  >>>