Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
▪ MAZOWSZA PÓŁNOCNEGO DROGI (...) KONFERENCJA 24.10.2018 R.

24 października 2018 r.
w Domu Polonii w Pułtusku

odbyła się konferencja naukowa pt.:

"Mazowsza Północnego Drogi do niepodległości"

Organizator:
Społeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
1918-2018


Fotorelacja>>>

Program konferencji:

10.00 - Otwarcie konferencji
10.15 - Rok 1920 na Mazowszu,
           prof. dr hab. Adam Koseski Rektor AH

10.35 - Drogi Polaków do niepodległości,
           prof. dr hab. Andrzej Szwarc (IH UW)

10.55 - Mazowsze Północne w dobie powstań narodowych 1794-1864,
           dr Aleksander Kociszewski (PWSZ Ciechanów)

11.15 - Ku niepodległości - w okresie popowstaniowym i I wojny światowej
           1865-1918,
prof. dr hab. Janusz Szczepański (AH)

11.35 - Przerwa kawowa
11.50 - Wieś i ruch ludowy Mazowsza Północnego wobec dążeń
          
niepodległościowych, prof. dr hab. Romuald Turkowski (AH)

12.10 - Kościół płocki wobec dążeń narodowowyzwoleńczych,
           dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (AH)

12.30 - Udział szlachty i ziemiaństwa mazowieckiego w działaniach
          
niepodległościowych, dr Tomasz Piekarski (AP w Płocku)

12.50 - Mniejszości wyznaniowe na Mazowszu wobec powstań narodowych,
           dr Marta Milewska (AH)

13.10 - Przerwa kawowa
13.30 - Płock w dobie walk narodowowyzwoleńczych,
           dr Marian Chudzyński (TNP)

13.50 - Pułtusk w dobie zaborów,
          
dr Krzysztof Wiśniewski (AP w Warszawie, Oddział w Pułtusku)

14.10 - Ostrołęka w okresie walk narodowowyzwoleńczych,
           dr Jerzy Kijowski (OTN)

14.30 - Zajęcie lotniska na Mokotowie jako mazowiecki wkład w niepodległość,
           dr hab. Edward Malak (AH)

14.50 - Tradycje obchodów niepodległościowych na Mazowszu,
           dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

15.10 - Dyskusja i podsumowanie obrad« powrót