Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
▪ PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

OD STUDENTA DO SPECJALISTY - KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW NA OTWARTYM RYNKU PRACYO PROJEKCIE

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dlawojewództwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy.Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzezwyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcieasystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe iumożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.
Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018-30.09.2020.


DLA KOGO

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

Projekt zakłada wsparcie wejścia na otwarty rynek pracy niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych lubrealizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej w trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i śląskim. Wwojewództwie mazowieckim i małopolskim pierwszeństwo udziału mają osoby, które ukończyły uczelnie spoza terenuKrakowa i Warszawy.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:


NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszyod rundy I od dnia 2.11.2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz zzałącznikami 2,3,4 należy przedłożyć:


KONTAKT

Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu siętelefonicznie, w Krakowie, ul. Szlak 65, oraz oddziałach Fundacji w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 i w Gliwicach, ul.Świętojańska 5A/11.
Kraków: tel. +48 883 340 209, na adres e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org
Warszawa: tel. +48 883 340 212, adres e-mail: absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org
Gliwice: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji :https://www.fundacjasustinae.org.
Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

ZAPRASZAMY!« powrót