Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
▪ KONFERENCJA „OD TEORII DO PRAKTYKI W EDUKACJI”

W dniu 18 maja 2019 r. w Centrum Akademickim nr 3 w Pułtusku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Od Teorii do Praktyki w Edukacji”, której organizatorami byli: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Towarzystwo Naukowe Educare, oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów. Referaty dotyczące poruszanej problematyki były wygłoszone przez 18 prelegentów reprezentujących następujące ośrodki naukowe: Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademię Ignatianum w Krakowie, Instytut Kultur Śródziemnomorskich  i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach, Towarzystwo Naukowe Educare.


Prelegenci dzielili się swymi spostrzeżeniami i przemyśleniami z szerokim kręgiem odbiorców, pośród których nie zabrakło studentów  - przyszłych pedagogów, aktywnie włączających się w to ważne przedsięwzięcie. Konferencję ubogacił występ wokalny mgr Joanny Kaszubskiej -absolwentki Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.  Zaprezentowała ona utwór pt. „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” autorstwa Grzegorza Tomczaka (słowa i muzyka).


Na szczególną uwagę zasługuje też prowadzenie warsztatów edukacji twórczej „Kreatywny Student”, przez Małgorzatę Kantorowską-Szczypińską – studentkę Akademii. Zamknięciu Konferencji towarzyszyło wręczenie Certyfikatów uczestnikom tego wydarzenia, którego poza-naukową funkcją była integracja społeczności akademickiej na wszystkich jej poziomach.
« powrót