| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WSPÓŁPRACA

Aktywna współpraca międzynarodowa zajmowała znaczące miejsce w planach założycieli Uczelni. Zaangażowanie w sprawy lokalne i rozwój Mazowsza miały być wsparte otwarciem na świat i dostępem do kontaktów i programów międzynarodowych na najwyższym poziomie. Zagraniczni studenci w Pułtusku i możliwości studiowania zarówno w Pułtusku jak i zagranicą miały sprzyjać promowaniu wielokulturowości oraz integracji europejskiej.

Współpraca zagraniczna Akademii Humanistycznej jest prowadzona na podstawie umów dwustronnych zawartych przede wszystkim z uczelniami zagranicznymi, w związku z realizacją miedzynarodowych programów edukacyjnych.
Celem tej współpracy jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia i realizacja Procesu Bolońskiego.

Aktualnie Akademia bierze udział w programie UE Erasmus+ 

W roku 2014 (będzie działał do 2020 r.) wszedł  w życie program unijny Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Akademia złożyła pierwszy wniosek w akcji 1 dot. mobilności edukacyjnej osób. Złożony też został  wniosek w akcji 2 dot. partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia -"Educational practices disseminating understanding and knowledge of Jewish cultural heritagein Central-Eastern Europe”.

Złożone też zostały wnioski w konkursie MSZ "Polska pomoc rozwojowa 2016" w ramach priorytetu: dobre rządzenie.

      

Akademia podpisała umowy o współpracy i wymianie studentów i nauczycieli akademickich
z uczelniami w następujących krajach:

AZERBEJDŻAN

*Słowiański Uniwersytet w Baku

BIAŁORUŚ

* Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
* Brzeski Państwowy Koledż Politechniczny

CHORWACJA

*Uniwersytet w Zagrzebiu

FINLANDIA

* Uniwersytet w Turku


LITWA

* Uniwersytet w Kłajpedzie

 

ŁOTWA

* Bałtycka Akademia Miedzynarodowa


MOŁDAWIA
 

* Uniwersytet Państwowy w Cahulu im. B. P. Hasdeu
 

NIEMCY

* Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie

ROSJA

* Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

* Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa

* Nowogrodzki Uniwersytet Państwowy im. Jarosława Mądrego

* Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie

* Moskiewski Instytut Pedagogiki Społecznej

* Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny

* Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Techniczny

*
Uniwersytet Państwowy "Wyższa Szkoła Ekonomii" w Moskwie

*Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
 

TURCJA

* Uniwersytet Aydin w Istambule

UKRAINA

* Narodowy Uniwersytet "Akademia Kijowsko-Mohylańska"

* Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu

* Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

* Państwowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku

* Klasyczny Prywatny Uniwersytet w Zaporożu