| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
AKTUALNOŚCI

Erasmus+

w roku akademickim 2018/19

kandydatów na wyjazd stypendialny (nauczycieli akademickich i studentów) prosimy o zgłaszanie się do Biura Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej

 

 

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2018/19 istnieje możliwość wyjazdu studentów i pracowników dydaktycznych na stypendium programu  Erasmus+ do n/w uczelni europejskich, z którymi  Akademia podpisała umowy dwustronne:

 I.  STUDENCI  studiów pierwszego i drugiego stopnia  – wyjazdy na jeden semestr:  


Wyjazdy studentów
W ramach programu Erasmus+ student może wyjechać na studia do uczelni zagranicznej na czas minimum 3 miesięcy. Po powrocie z zagranicy do uczelni macierzystej zaliczane są przedmioty kursowe zdane przez studenta na uczelni przyjmującej.
Ewentualne przedłużenie pobytu studenta za granicą jest możliwe za zgodą władz obu uczelni: przyjmującej i wysyłającej.
Grant Erasmusa+ pokrywa tylko część kosztów związanych z wyjazdem i z pobytem za granicą.

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku studiów II stopnia.

 

 

II.  NAUCZYCIELE AKADEMICCY -  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: 

Wyjazdy nauczycieli akademickich  
Wyjazdy nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich odbywają się w celach prowadzenia zajęć dydaktycznych - pobyt na uczelni przyjmującej trwa od 2 do 14 dni, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, tematyka wykładów uzgodniona wcześniej z uczelnią przyjmującą. 


         Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej udziela wszelkich informacji, pomocy                     w organizacji wyjazdu i przyjmuje zgłoszenia do udziału w programie.