| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KRONIKA

Warsztaty kultury i języka polskiego


W dniach 16 – 25 września 2016 r. w Akademii przebywali uczestnicy kursu „Warsztaty kultury i języka polskiego. Specjalistyczny kurs języka polskiego dla biznesu i kariery”-  sześcioro wyróżniających się studentów i dwie wykładowczynie  z Nowosybirskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego.

Zgodnie z programem, oprócz lektoratów języka polskiego i specjalistycznych zajęć z języka biznesu i kariery, studenci  brali udział w wyjazdowych warsztatach z kultury, historii i języka polskiego w Warszawie, Krakowie i Toruniu. Spotkania w  firmach (Bella w Toruniu, wyd. Bauer w Warszawie), zapoznanie z  polskimi stolicami: obecną i historyczną (Kraków) oraz Pułtuskiem, wywarły niezapomniane wrażenia oraz podniosły kompetencje językowe uczestników. 

Z Nowosybirskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym łączą Akademię umowy o wielostronnej współpracy i wspólnych studiach. Organizacja kursu w AH dobrze wpisała  się w tę współpracę.

Kurs został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Irkucku.

 

____________________________________________________________________________________

Wizyta władz i studentów

Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta

w Kaliningradzie

Nawiązując do wieloletniej tradycji wspólnej troski o miejsca pamięci żołnierzy rosyjskich, w dniu 27 czerwca 2016 r. gościliśmy Prorektora ds. Zagranicznych, dziekana Wydziału Historycznego i 20 osobową grupę studentów z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

W programie pobytu było porządkowanie cmentarza żołnierzy rosyjskich i niemieckich w Kaszewcu, poległych w lipcu 1915 r. w rejonie Pułtuska i Różana, wraz z  kilkunastoosobową grupą młodzieży z terenu powiatu makowskiego i przasnyskiego, która włączyła się w te prace. Następnie złożono kwiaty na terenie cmentarza, a także pod pomnikiem w Różanie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu makowskiego, przasnyskiego  i ostrołęckiego oraz władz Akademii.

Studenci i przedstawiciele władz Uniwersytetu w Kaliningradzie złożyli też kwiaty na cmentarzu-mauzoleum żołnierzy radzieckich z II wojny światowej pod Pułtuskiem oraz, w drodze powrotnej, na cmentarzu ofiar bitwy pod Przasnyszem 11 lipca 1915 w Jednorożcu. 

Podczas spotkania nad Narwią wysłuchali wystąpienia Rektorów obu Uczelni oraz honorowego gościa, prof. dr hab. Jerzego Wiatra. Spotkanie uświetniła rekonstrukcja obozu 14 pułku armii syberyjskiej na terenie Zamku.Projekt wsparcia reformy samorządowej na Ukrainie

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora realizowała projekt działań wspierających reformę samorządową na Ukrainie w okresie grudzień 2014 - lipiec 2015, przygotowany wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Narodowym Uniwersytetem „Akademia Ostrogska”, Państwowym Uniwersytetem w Dniepropietrowsku i Klasycznym Prywatnym Uniwersytetem w Zaporożu i oparty o porozumienia o współpracy z Rówieńską Obwodową Administracją Państwową, Departamentem Edukacji i Nauki i Departamentem stosunków zagranicznych i zagranicznej działalności gospodarczej Administracji Obwodu Zaporożskiego oraz Radą Obwodu Dnipropetrowskiego.

Celem projektu było roczne kształcenie na studium podyplomowym na Ukrainie 150 działaczy lokalnych dobranych przez współpracujące Administracje w Równem i Zaporożu oraz Radę w Dniepropietrowsku w tematyce wdrażania reform samorządowych w oparciu o prawo Unii Europejskiej, doświadczenia Polski i współczesne uwarunkowania Ukrainy.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie „ATENA”, jako organizacja działająca w obszarze szkolnictwa wyższego i założyciel Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, zaprosiła do udziału w programie przedstawicieli Centrum Edukacji Obywatelskiej, działającego w obszarze edukacji szkolnej, Akademii Filantropii, organizacji o znaczących osiągnięciach w obszarze wolontariatu i działalności charytatywnej, oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zasłużonej w kształtowaniu i wdrażaniu reformy samorządowej w Polsce. Stowarzyszenie „ATENA” pozyskało na ten cel dotację z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Program STP – Wizyty Studyjne.Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zaprasza stypendystów programu Erasmus Mundus oraz wszystkie zainteresowane osoby na wykład - spotkanie z dr Andrzejem Nieuważnym – historykiem z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Humanistycznej, związane tematycznie z  100-ną  rocznicą wybuchu I wojny światowej - „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”.

Akademia Humanistyczna przygotowuje wydanie oryginalnie ilustrowanego albumu pod tym tytułem autorstwa dr A. Nieuważnego na jesieni bieżącego roku.

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca (poniedziałek) 2014 r.o godz. 15.00 w Centrum Akademickim przy ul. Mickiewicza 36 – sala nr  7.

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność na spotkaniu.


MAJOWE FORUM STUDENCKIE

Biuro Współpracy Regionalnej Międzynarodowej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zorganizowało w dniach 8 – 12 maja 2013 r. Majowe Studenckie Forum Tolerancja w różnych kulturach” zamykające realizację w naszej uczelni wieloletniego programu Erasmus Mundus dla uniwersytetów Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i Republiki Mołdowa. W Forum wzięło udział, oprócz studentów i doktorantów Akademii,  45 uczestników z 20 uniwersytetów z w/w krajów.

W programie Forum znalazły się  wykłady i zajęcia panelowe prowadzone przez moderatorów w  tematyce:
1. Tolerancja religijna i dialog kultur
2. Etniczna i kulturowa tożsamość młodzieży Europy Wschodniej
3. Języki we współczesnym świecie
4. Dziedzictwo historyczne i tradycje kulturowe Europy Wschodniej
5. Rozwój przejściowych społeczeństw Europy Wschodniej i perspektywy demokracji

przygotowujące uczestników do samodzielnych prac na swoich uczelniach.

  


W dn. 7 - 8 czerwca 2011, godz. 16:00 odbyła się konferencja:  Zagrożenia zrównoważonego rozwoju: przyczyny i skutki Od Czarnobyla do Fukushimy organizowana we współpracy ze Środkowo-Wschodnio Europejski Instytutem Zrównoważonego Rozwoju (Kijów) i Polskim Towarzystwem Nukleonicznym.

Dyskusja ekspertów:  Skutki społeczne oraz reperkusje regionalne i międzynarodowe katastrof jądrowych: Czarnobyl, Fukushima.

Forum studentów: Co chcemy wiedzieć o zagrożeniach zrównoważonego rozwoju.

Sesja I:  Skutki społeczne oraz reperkusje  regionalne i międzynarodowe skutków katastrof nuklearnych: Czarnobyl, Fukushima - referaty i dyskusja.

Sesja II:  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem: programy edukacyjne.


Wizyta studyjna przedstawicieli uniwersytetów ukraińskich

W dniu 28 października 2010 r. w Sali Senatu Akademii odbyło się spotkanie z władzami siedmiu, w większości prywatnych, uczelni wschodniej Ukrainy. Goście zapoznali się z historią, funkcjonowaniem, osiągnięciami i współpracą międzynarodową Akademii, zwiedzili kampusy i miasto.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła możliwość nawiązania współpracy z naszą Uczelnią oraz udział w programie edukacyjnym UE Erasmus Mundus.


26.10.2010 r.

Studenci z Rosji, Białorusi i Polski czczą pamięć żołnierzy radzieckich poległych w II wojnie światowej,  w rocznicę śmierci pod Pułtuskiem podpułkownika Nikołaja Mamonowa

W dniu 26 października już kolejny raz studenci Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Immanuela Kanta, Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały i Akademii Humanistycznej uczcili pamięć poległych:  złożyli wieńce i pracowali przez cały dzień przy porządkowaniu  cmentarza-mauzoleum żołnierzy radzieckich.

W uroczystości udział wzięli: Wiaczesław Połowinkin – przedstawiciel Ambasady Federacji Rosyjskiej ds. ochrony pamięci walk i męczeństwa, Attache obrony, wojskowy i lotniczy Ambasady Republiki Białoruś podpułkownik Igor Tereszko, przedstawiciele Uniwersytetów w Kaliningradzie i Grodnie oraz władze Akademii – prorektorzy prof. dr hab. Marian Dygo i dr Krzysztof Ostrowski.


29.09.2010 r.

Aplikacja do programu Erasmus Mundus Action 2 Lot 7 trwa do 11 listopada 2010 r.

Ogłoszenie

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej AH uprzejmie informuje pracowników naukowych, doktorantów i studentów Akademii, że  rozpoczęła się  aplikacja na różne poziomy studiów (post-doktorskie, doktorskie, magisterskie, licencjackie i „staff mobility”)  w programie Erasmus Mundus Action 2  Lot 7 (wyjazd na uniwersytety w Białorusi, Mołdawii i Ukrainie).

Rekrutacja trwa do 11 listopada 2010 r.

Aplikacja do programu on-line ze strony internetowej :

 http://www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm

 Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Programie.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura  Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej

Program LLP Erasmus

Wyjazdy na stypendium Erasmusa w roku akademickim 2010/2011

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej uprzejmie informuje, że w roku akademickim 2010/11 istnieje możliwość wyjazdu na stypendium programu LLP Erasmus:

 dla 2 studentów:
- Uniwersytet w Wilnie (Litwa) – na wydział historii i na inne wydziały
- Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa) - na wydział historii i nauki polityczne
- Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) – na wydział historii
- Uniwersytet w Turku (Finlandia) – na wydział pedagogiczny  (tylko licencjat)

 dla 2 nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:
- Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa) -  na wydział historii i nauki polityczne
- Uniwersytet w Wilnie (Litwa) – na wydział historii
- Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) – na wydział historii

 dla 1 pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej w celach szkoleniowych:
- Uniwersytet w Wilnie (Litwa)


7.07.2009 r.

Posiedzenie Konsorcjum Programu Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 6/7

W dn. 27.06. – 01.07.2009r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyło się posiedzenie Konsorcjum Programu Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 6/7, w którym udział wzięli przedstawiciele uniwersytetów uczestniczących w Programie.

Uniwersytety europejskie:
- University of Deusto (Hiszpania) - uniwersytet koordynujący,
- University of Algarve (Portugalia),
- University of Bologna (Włochy),
- University of Bordeaux 1 (Francja),
- Humboldt University of Berlin (Niemcy),
- Middle East Technical University (Turcja),
- Erasmus University Rotterdam (Holandia),
- Vilnius University (Litwa),
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora.


Uniwersytety z Białorusi, Mołdowy i Ukrainy:
- Belarusian State University (Białoruś),
- Brest State University (Białoruś),
- Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina),
- Ivan Franko National University of L’viv (Ukraina),
- Dnipropetrovsk National University (Ukraina),
- Kharkiv National Academy of Municipal Economy (Ukraina),
- Taurida National V.I. Vernadsky University (Ukraina).
- O.O. Bogomolets National Medical University (Ukraina),
- Moldova State University (Mołdowa),
- Cahul State University "B.P.Hasdeu" (Mołdowa).

W pierwszym dniu posiedzenia uczestniczył również przedstawiciel University of Turku (Finlandia), koordynujący wymianę naukową uczelni europejskich z rosyjskimi. W programie była też wizyta w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym (Białoruś) w dniu 30.06.2009 r.oraz zwiedzanie Twierdzy Brześć i Kamieńca.

 


8.06.2009 r.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora otrzymała w trybie konkursu grant w wysokości  405.139.00 zł z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na przygotowanie programu studiów zrównoważonego rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych w Pułtusku. Partnerem  w tym przedsięwzięciu jest Uniwersytet w Tromso. 

Realizacja projektu pozwoli podjąć współpracę w ramach Środkowo-Wschodnio Europejskiego Instytutu Zrównoważonego Rozwoju założonego przez  Akademię Humanistyczną, Politechniką Kijowską (i jej filię w Sławuticzu/Czernobylu), Białoruski Uniwersytet Państwowy i Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.


1.06.2009 r.

WYMIANA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH (Program Erasmus Mundus External Cooperation Window)

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość wyjazdu na uczelnie wschodnie (Białoruś, Ukraina, Mołdowa) dla studentów i pracowników Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztoraw celu kształcenia się oraz zdobywania nowych doświadczeń w roku akademickim 2009/2010 w ramach LOT 7 Erasmus Mundus External Cooperation Window. Erasmus Mundus External Cooperation Window jest inicjatywą Komisji Europejskiej zmierzającą do wzmocnienia współpracy między uczelniami wyższymi. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie wymiany studentów, naukowców i kadry akademickiej oraz wspieranie mobilności, pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), krajami kandydującymi a tak zwanymi krajami trzecimi.

Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej (on-line) przewidywane jest do 15 czerwca 2009 r.

Więcej informacji (w języku angielskim) oraz formularz aplikacji on-line znajduje się na stronie internetowej University of Deusto w Hiszpanii:

www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus Mundus dr Anną Iwanowską oraz z Biurem Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej


29.05.2009 r.
Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej informuje studentów i nauczycieli akademickich o możliwości aplikacji na studia i wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach programu LLP ERASMUS, zgodnie z podpisanymi umowami bilateralnymi na rok akademicki 2009/10.

MOŻLIWOŚCI WYJAZU:
Vilnius University (Litwa):

- 2 studentów z Wydziału Historii
- 1 student na inne kierunki (tylko I stopnia)
- 1 wykładowca na Wydział Historii

Klaipeda University (Litwa):
- 2 studentów z Wydziału Historii
- 2 studentów z Wydziału Nauk Politycznych
- 1 wykładowca z Wydziału Historii
- 1 wykładowca z Wydziału Nauk Politycznych

Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald (Niemcy):
- 2 studentów z Wydziału Historii

University of Turku (Finlandia):
- 2 studentów na różne kierunki

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie biura, w zakładce LLP ERASMUS, termin składania – dla studentów – do 30.06.2009r., dla wykładowców – 31.12.2009 r.

Szczegółowe informacje o ilości realizowanych wyjazdów i wysokości stypendiów będą zamieszczone na stronie BWRiM, po podpisaniu umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na rok akademicki 2009/10.


14.05.2009 r.
Kurs języka polskiego dla studentów z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Ekonomii i Prawa

W dniach 3 – 8 maja 2009 r. w Akademii przebywała 14-osobowa grupa studentów z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Ekonomii i Prawa (Ukraina) na intensywnym kursie języka polskiego zorganizowanym przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora i Fundację Edukacyjną „PERSPEKTYWY”.
Uczestnicy odbyli 30 godzin wykładów prowadzonych przez lektorkę języka polskiego, specjalizującą się w nauczaniu obcokrajowców, zwiedzali Warszawę w dniu obchodów 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Pułtusk i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Spotykając się z polskimi kolegami i uczestnicząc w Pułtuskaliach poznali warunki studiowania i życie studenckie w naszej Uczelni.

 

 


4.05.2009 r.

Pielgrzymka studentów i pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora do Santiago de Compostela w dniach 18 – 27 kwietnia 2009 r.

Pielgrzymkę do Santiago de Compostela rozpoczęliśmy 18 kwietnia 2009r. o godz. 12.00 Mszą św. w Bazylice Katedralnej Św. Jakuba w Olsztynie w intencji pielgrzymujących studentów i opiekunów.
Przedsmakiem naszego pielgrzymowania było przejście krótkiego odcinka olsztyńskiego „szlaku Jakubowego”, potem błogosławieństwa na drogę udzielił nam Biskup Jacek Jezierski, z którym spotkaliśmy w Warmińsko-Mazurskiej Kurii Diecezjalnej. W niedzielę 19 kwietnia o godz. 23.00 dolecieliśmy samolotem, z przesiadką w Madrycie, do Santiago. Na drugi dzień dotarliśmy do miasteczka Sarria, gdzie rozpoczęła się nasza piesza wędrówka do grobu Św. Jakuba Apostoła – do celu było ok. 114 km.

W kościele Św. Magdaleny w Sarrii uzyskaliśmy paszporty pielgrzyma, w których zbiera się pieczątki w mijanych barach, kościółkach, sklepach na trasie w celu potwierdzenia przejścia „Camino de Santiago”. Naszym celem tego dnia była miejscowość Ferreiros - dotarliśmy tam wieczorem, ale okazało się, że nie ma miejsca w schronisku dla naszej 8-osobowej grupy, więc pierwszy nocleg był w pobliskim Loyo. Na drugi dzień wyznaczyliśmy sobie za cel miasto Palas de Rei – najdłuższy odcinek ok. 32 km. Na szczęście pogoda była piękna, słoneczna, a widoki na doliny łagodziły ból nóg na trudniejszych, stromych podejściach. Po drodze wypatrywaliśmy starych krzyży i kamiennych kościółków wyznaczających przed wiekami szlak i współczesnych znaków: kamiennych słupków z muszlą i informacją o odległości do Santiago, a także prostych, żółtych strzałek na chodnikach, słupach czy płotach. Droga wiodła przez wioski, lasy, strumyki lub biegła równolegle do autostrady.
Zapamiętamy z tej drogi małe, „kamienne” wioski, gdzie każdy napotkany pielgrzym czy pracujący w polu pozdrawiał nas z uśmiechem „Hola – buen camino”. Często rozmawialiśmy po drodze z pielgrzymami z całego świata wędrującymi do wspólnego celu, najczęściej pojedynczo lub w dwu-trzy-osobowych grupkach.
Jeszcze następnego dnia na drodze do Arzua, a potem do Pedrouzo pogoda nam sprzyjała, ale na ostatnim odcinku do Santiago wreszcie dopadł nas deszcz i zimno, tak często dokuczające pielgrzymom na camino. Na kilka minut zatrzymaliśmy się na Monte do Gonzo (Wzgórze Radości) skąd juz roztaczał się widok na cel wędrówki – Santiago de Compostela! Podziwialiśmy wspaniały pomnik upamiętniający wizytę Jana Pawła II w 2000r. i spotkanie młodych w Santiago. Jeszcze godzina marszu i wreszcie zobaczyliśmy strzeliste wieże Katedry Św. Jakuba – cel był blisko!
W mokrych pelerynach, z plecakami i pielgrzymimi kijami poszliśmy prosto do grobu Świętego Jakuba Większego Apostoła, który mieści się w podziemiach katedry. Na widok srebrnej, wysadzanej drogimi kamieniami trumny ogromne wzruszenie – jesteśmy tak blisko Apostoła Jezusa! Potem poszliśmy „uściskać” figurę Św. Jakuba znajdującą się w ołtarzu głównym (podejście jest od tyłu, po schodkach) i podziękować za szczęśliwą drogę, która doprowadziła nas do Santiago.
Jeszcze tego samego dnia nasz przewodnik duchowy – ks. Krzysztof Stępniak odprawił dla nas Mszę św. w Katedrze, a na drugi dzień wzięliśmy udział w Mszy o godz. 12.00, podczas której zobaczyliśmy rozhuśtaną przez ośmiu mężczyzn dymiącą kadzielnicę - botafumeiro, która na potężnych, okrętowych linach szybowała od sklepienia do sklepienia budząc zachwyt przybyłych pielgrzymów i turystów.
W specjalnym biurze obsługującym pielgrzymów otrzymaliśmy świadectwa odbycia pieszej pielgrzymki do grobu Świętego Jakuba Apostoła tzw. „compostelki”, które stanowić będą dla nas wyjątkową pamiątkę, na którą ciężko pracowaliśmy idąc w pocie czoła, z bąblami i otarciami na stopach po górskich ścieżkach Camino de Santiago.
Ogromne wrażenie sprawiła na nas monumentalna średniowieczna katedra Św. Jakuba i całe otoczenie placu Obradoiro, pałace i pomniki, kościoły polerowane przez padający ciągle deszcz lub mżawkę, a także uliczki z portykami, które chronią przechodniów przed opadami. Szczególny charakter, oprócz zabytkowych budowli, nadają miastu duchowni, pielgrzymi, turyści i studenci. W zabytkowych budynkach starówki Santiago, a także w położonym dalej od centrum kampusie mieszczą się wydziały ponad pięćsetletniego Uniwersytetu Santiago de Compostela. Nasza Akademia, jako jedna z nielicznych polskich uczelni, jest członkiem grupy uniwersytetów Compostela już od 2000r.
Uczestnicy pielgrzymki przed Katedrą św. Jakuba w Olsztynie


Na Szlaku Jakubowym w Olsztynie


NA SZLAKU CAMINO DE SANTIAGO
Paszport pielgrzyma - pieczątki z trasyCertyfikat ukończenia pielgrzymki - "compostela"

 


25.03.2009 r.

WYMIANA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH Z UNIWERSYTETAMI ROSYJSKIMI
(PROGRAM ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW)

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość składania aplikacji dla polskich studentów i pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na uczelnie rosyjskie.

Umożliwia to możliwość kształcenia się oraz zdobywania nowych doświadczeń na uczelniach rosyjskich w roku akademickim 2009/2010 w ramach LOT5 Erasmus Mundus External Cooperation Window.

Erasmus Mundus External Cooperation Window jest inicjatywą Komisji Europejskiej zmierzającą do wzmocnienia współpracy między uczelniami wyższymi. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie wymiany studentów, naukowców i kadry akademickiej oraz wspieranie mobilności, pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), krajami kandydującymi a tak zwanymi krajami trzecimi.

Przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej (on-line) przewidywane jest do 22 kwietnia 2009.

Więcej informacji (w języku angielskim) oraz formularz aplikacji on-line znajduje się na stronie internetowej University of Turku w Finlandii:

www.utu.fi/en/iii

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt

z Koordynatorem Programu Erasmus Mundus

dr Anna Iwanowska:

tel. kom. 0 695 602 525

oraz z Biurem Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej:
tel. (23) 692 98 91 w godz. 8.00 - 16.0024.02.2009 r.

Spotkanie władz uczelni ze stypendystami programu Erasmus Mundus w dniu 19.02.2009
3.02.2009 r.

INFORMACJA

dla nauczycieli akademickich Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Biuro Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej informuje, że roku akademickim 2008/09 istnieje możliwość wyjazdu na stypendium Programu LLP Erasmus w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dwóch nauczycieli akademickich.

Czas wyjazdu – 1 tydzień, 8 godzin wykładów.

W ramach podpisanych umów bilateralnych z europejskimi uczelniami partnerskimi wyjazdy są możliwe dla wykładowców z kierunków:

 

- historia – Uniwersytet w Kłajpedzie i Griefswaldzie

- inne dziedziny nauki – Uniwersytet w Kolonii

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich informacji udziela BWRiM.

 

ZDJĘCIA Z SESJI WYJAZDOWEJ SEMINARIUM "ZMIENIAJĄCE SIĘ GRANICE, PRZENIKAJĄCE SIĘ KULTURY" zorganizowanej dla post-doktorów i doktorów programu Erasmus Mundus

1.	Sesja w Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie w dn. 26.09.2008
Sesja w Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
w Poczdamie - 26.09.2008


Uczestnicy sesji przed siedzibą Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
w Poczdamie - 26.09.2008Stypendyści Erasmusa Mundusa przed pałacem Sanssouci w Poczdamie - 26.09.2008
Uczestnicy wyjazdu nad jez. Charzykowskim – 27.09.2008


Sesja w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu
o historii miasta i śladach obecności Wikingów na ziemiach polskich – 28.09.2008


Warsztaty w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim nt.: "Ludność ukraińska na terenie Polski (następstwa Akcji Wisła)" - 29.09.2008Warsztaty w Ratuszu Miejskim w Chojnicach nt.:
"Granica polsko-niemiecka na przykładzie miasta Chojnic" - 27.09.2008