Strona główna » Sprawy studenckie » -- Organizacje studenckie AH » -- Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
| A A A
polski english руссҝий
--Studenckie Koło Naukowe Historyków
--Studenckie Koło Naukowe Politologów
-- Studenckie Koło Naukowe Pedagogów
 
-- STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów zostało powołane w roku 2006. Skupia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Pedagogicznego, a także gościnnie kilku studentów Wydziału Historycznego.

Zgodnie z intencją członków, działalność Koła koncentruje się wokół trzech obszarów:

Działalności naukowo-badawczej, przejawiającej się w:

Działalności turystyczno-krajoznawczej ukierunkowanej na poznawanie obiektów historycznych i przyrodniczych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Działalności wystawienniczej polegającej na:

Główny akcent w działalności Koła Naukowego położony jest na pracę naukowo-badawczą i publikacje.


Członkowie Koła uczestniczą również w konferencjach organizowanych na Wydziale Pedagogicznym. Więcej informacji na stronie Wydziału w zakładce Wydarzenia!

kontakt: pedagogika@ah.edu.pl


 

 


Praga 2015 (galeria zdjęć)