Strona główna » Jakość kształcenia
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Skład Rady ds Jakości Kształcenia AFiBV >>>


STRONA ARCHIWALNA


Jakość kształcenia jest efektem każdego etapu procesu dydaktycznego, mierzonym ocenami komisji akredytacyjnych, pozycją w rankingach, odzwierciedlonym w losach absolwentów i w osobistej jakości ich życia oraz w ogólnej opinii o uczelni.

Ambicją Akademii jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia naszych studentów. Świadczy o tym odpowiedni zapis ujęty w Misji i strategii rozwoju Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

W trosce o najwyższą jakość edukacji wdrożyliśmy Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, który dotyczy „wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów i studiach podyplomowych osiągane przez studentów i słuchaczy w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów i słuchaczy, a także wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów Akademii”.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w naszej Uczelni kierują się poczuciem odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia umożliwiającą absolwentom efektywne funkcjonowanie na rynku pracy. Działania na rzecz jakości kształcenia prowadzone są we współpracy z otoczeniem zewnętrznym.