| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
ECTS

ECTS (European Credit Transfer System) jest to zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej Uczelni.

Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów.

Europejski System Transferu Punktów jest z powodzeniem wprowadzany w wielu szkołach wyższych polskich oraz w krajach Europy Zachodniej.

Program ECTS, który jest częścią programu Socrates-Erasmus, ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

Jego przygotowanie i wdrożenie w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zrealizowano z myślą o usprawnieniu wymiany studentów z Uczelniami zagranicznymi.